Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Γνωστοποίηση αίτησης για κατοχύρωση της ονομασίας "χαλλούμι" - 01/02/2007


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προχωρεί, την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2007, στη γνωστοποίηση της αίτησης καταχώρησης για κατοχύρωση της ονομασίας “Χαλλούμι” ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μετά την παρέλευση του αναγκαίου χρόνου που απαιτείται από το νόμο για σχετικές ενστάσεις που πιθανόν να υποβληθούν, το Υπουργείο θα καταθέσει τον τελικό φάκελο για κατοχύρωση της ονομασίας “Χαλλούμι” ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διευκρινίζει ότι η υποβολή των φακέλων για κατοχύρωση προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης / Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 510/2006, γίνεται από οργανωμένες ομάδες παραγωγών ή μεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Οι Υπηρεσίες του Κράτους έχουν την αρμοδιότητα μόνο της εξέτασης των αιτήσεων και το συντονισμό των εθνικών ενεργειών για την κατοχύρωση των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ