Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


O Υπουργός κ. Πολυνείκης συναντήθηκε με την Επίτροπο Υγείας κα Ανδρούλα Βασιλείου - 12/05/2008


Θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συζήτησε ο Υπουργός κ. Μιχάλης Πολυνείκη Χαραλαμπίδης σε συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με την Επίτροπο Υγείας κα Ανδρούλα Βασιλείου η οποία επισκέπτεται την Κύπρο επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία. Στη συνάντηση πήραν μέρος και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες με επικεφαλής το Γενικό Διευθυντή κ. Πανίκο Πούρο.

Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός κ. Πολυνείκης ενημέρωσε την Επίτροπο Υγείας κα Βασιλείου σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον Αφθώδη Πυρετό, την Τρομώδη Νόσο, το χειρισμό των ζωικών υποπροϊόντων, τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης ανομβρίας στον αγροτικό κόσμο και την κυπριακή οικονομία γενικότερα.

Όσον αφορά τον Αφθώδη Πυρετό, τονίστηκε ότι η Κύπρος τώρα θεωρείται απαλλαγμένη από τη Νόσο αυτή, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων, και ότι έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στη διακίνηση ζώων και στην εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων.

Αναφορικά με την Τρομώδη Νόσο, τονίστηκε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν τα τελευταία χρόνια με επιτυχία Πρόγραμμα εξειγίανσης της Νόσου με τη δημιουργία ανθεκτικών κοπαδιών προβάτων και ότι άρχισαν πρόσφατα να εφαρμόζουν παρόμοιο Πρόγραμμα και στον πληθυσμό των αιγών. Συναφώς υπογραμμίστηκε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα προωθήσουν ό,τι είναι αναγκαίο για να επιλύσουν εξειδικευμένα προβλήματα σχετικά με την καταπολέμηση της Τρομώδους Νόσου στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τον χειρισμό των ζωικών αποβλήτων, τονίστηκε ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό Πρόγραμμα Συλλογής, Διαχείρισης και Καταστροφής Ζωικών Υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ψόφια ζώα κτλ.) και ότι μελετούνται τρόποι για την πλήρη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων των κρεοπωλείων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην κοινοτική αγορά, ανταλλάγηκαν απόψεις για το περιεχόμενο του νέου Κανονισμού με έμφαση στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής γεωργίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική φυτοπροστασία και παράλληλα η προστασία του χρήστη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
των καταναλωτών των γεωργικών προϊόντων και του περιβάλλοντος.

Τέλος, ο κ. Πολυνείκης αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης τα τελευταία χρόνια ανομβρίας για τον Κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας και άλλων τομέων της κυπριακής οικονομίας, τονίζοντας ότι η Κύπρος καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να τύχει της αναγκαίας στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


9 Μαΐου 2008
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς