Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τελέσει τα εγκαίνια του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
- 27/04/2005 - 27/04/2005


Aύριο Παρασκευή, 22 Απριλίου, στις 12:00, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος θα τελέσει τα εγκαίνια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, η ανέγερση του οποίου στοίχισε πέραν των £200.000, θα διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού γενικά και της μαθητιώσας νεολαίας ειδικότερα σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς και στην προβολή επιλεγμένων οικοσυστημάτων της πεδιάδας της Μεσαορίας.

21 Απριλίου, 2005


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ