Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διατίθενται σπόροι για σπορά λολίου, βίκου, ρεβιθιού και μπιζελιού - 11/10/2006


Το Σποροπαραγωγικό Κέντρο του Τμήματος Γεωργίας πληροφορεί τους γεωργοκτηνοτρόφους ότι διαθέτει στις αποθήκες του προς πώληση περιορισμένες ποσότητες σπόρων των πιο κάτω ειδών:

1. Λόλιο ποικιλίας «Μέρρετιν»,

2. Βίκο ποικιλίας «Ντόπιο»,

3. Ρεβίθι ποικιλίας «Λάμπουσα»,

4. Μπιζέλι ποικιλίας «Πρόδρομος».

Οι ενδιαφερόμενοι να εξασφαλίσουν σπόρους των πιο πάνω ειδών προτρέπονται να αποταθούν, το συντομότερο δυνατό, στις ΣΠΕ των χωριών τους ή στο Σποροπαραγωγικό Κέντρο, τηλ. 22466240.9 Οκτωβρίου, 2006
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ