Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΨΩΡΑΣ - 21/06/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι άρχισε η διακίνηση της πρώτης γενεάς της Κόκκινης Ψώρας των εσπεριδοειδών και επιβάλλεται η προστασία των φυτειών. Για την αντιμετώπιση της Κόκκινης Ψώρας συστήνονται τα πιο κάτω μέτρα:

· Καλός αερισμός των δέντρων (κλάδεμα, αφαίρεση λαιμάργων).

· ΄Οπου δεν υπήρχε καθόλου προσβολή κατά τον προηγούμενο χρόνο δεν συστήνεται ψεκασμός. Τα δέντρα να επιθεωρούνται τακτικά και εάν τυχόν πα-ρουσιαστεί εγκατάσταση της Κόκκινης Ψώρας ή προσβολή από τη Σκωριώδη αράχνη (Ραστ μάιτ) στους καρπούς, τότε να γίνεται ψεκασμός με ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ ΣΤΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ. (Narrow range oil).

· ΄Οπου υπήρχε προσβολή κατά τον προηγούμενο χρόνο, συστήνεται ψεκασμός την περίοδο που υπάρχει το μέγιστο της διακίνησης των νεαρών προνυμφών της Κόκκινης Ψώρας (crawlers) και πριν αρχίσει η εγκατάσταση τους, με τα φυτοφάρμακα: ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ ΣΤΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ + ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ, δηλαδή Ατμιράλ/Σιογκούν ή Απλότ/Poνίν κ.ά. Δεν χρειάζεται προσθήκη ακαρεοκτόνου και διαβρεκτικής ουσίας.

Επιβάλλεται όπως εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες της ετικέτας ιδιαίτερα οι χαμηλές δόσεις και ο χρόνος ασφάλειας. (Τελευταίος ψεκασμός πριν τη συγκομιδή).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τους ψεκασμούς, τα δέντρα να είναι καλά ποτισμένα, η θερμοκρασία να είναι κάτω από 32° Κελσίου, προτιμότερο ο ψεκασμός να γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες, και να γίνεται καλή κάλυψη των δέντρων. Θεωρείται απαραίτητη η συνεχής ανάδευση του ψεκαστικού διαλύματος. Η χρήση Θειαφιού επιτρέπεται 30 μέρες πριν ή μετά τον ψεκασμό.

Εάν θα γίνει χρήση οργανοφωσφορικών ή άλλων κατάλληλων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων να προτιμηθούν αυτά που στην ετικέτα τους αναγράφεται ότι δεν επηρεάζουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα.

· ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ.

· ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΨΕΚΑΣΜΟ.

· ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (όπου συνεχίζεται η συγκομιδή φρούτων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.


20 Ιουνίου, 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς