Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ενημέρωση για κατάλογο αδειοδοτημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
και καταλόγους επιτρεπόμενων σκευασμάτων σε καλλιέργειες - 09/11/2012 01:01:57 μμ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EgkekrimenaFitoprostateftikaProiontaXorisHmeromLixis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 286,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FitofarmakaAmpeliaOct2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 143,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FitofarmakaEsperidoidiOct2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 204,59Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FitofarmakaPatatesOct2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 214,02Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Διαβούλευση για τον περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊοντος Νόμος 2019

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ