Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ενημέρωση για κατάλογο αδειοδοτημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων
και καταλόγους επιτρεπόμενων σκευασμάτων σε καλλιέργειες - 09/11/2012 01:01:57 μμ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EgkekrimenaFitoprostateftikaProiontaXorisHmeromLixis.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 286,08Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FitofarmakaAmpeliaOct2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 143,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FitofarmakaEsperidoidiOct2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 204,59Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
FitofarmakaPatatesOct2012.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 214,02Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς