Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων - 14/01/2015 12:16:19 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει να δέχεται Αιτήσεις για τη Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, όσοι εφαρμόζουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους (π.χ. γεωργοί, κηπουροί κτλ.), υποχρεούνται από τις 26 Νοεμβρίου 2015 να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Κατάρτισης Επαγγελματία Χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτείται:

i. Υποβολή της σχετικής αίτησης στο Τμήμα Γεωργίας
και
ii. Συμμετοχή σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργανώνονται από το Τμήμα
Γεωργίας
ή
iii. Επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνει το Τμήμα Γεωργίας με εκπαιδευτική ύλη
τη θεματολογία των πιο πάνω εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Οι αιτήσεις διατίθενται στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία καθώς και από τον ιστοχώρο του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da) .

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία.

Τηλ. επικοινωνίας για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων 22408642 / 643 / 644


Για "Έντυπα Αιτήσεων" πατείστε εδώ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ