Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 "ΔΑΣΩΣΕΙΣ" - 29/04/2008


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και το Τμήμα Δασών ανακοινώνει την προκήρυξη του Μέτρου 2.4 «Δασώσεις». Οι αιτητές μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 31 Μαρτίου 2008 μέχρι τις 15 Μαιου 2008. Το ύψος της προκήρυξης ορίζεται στα € 860.000.

Σας αναφέρουμε ότι οι όροι και τα κριτήρια συμμετοχής, καθώς επίσης και το ύψος ενίσχυσης αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του Μέτρου. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης του Μέτρου για όλη την διάρκεια του ΠΑΑ 2007-2013 ανέρχεται στα € 2.600.000 .


Έντυπα αιτήσεων και ενημερωτικά έντυπα διατίθενται στα
Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών και σε όλα τα κατά τόπους Δασικά Γραφεία.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πρέπει να απευθύνονται στο
Διευθυντή Τμήματος Δασών και να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα πιο κάτω Δασικά Γραφεία ανάλογα με το πού βρίσκεται η γη η οποία θα ενταχθεί στο μέτρο:


Δασικό Γραφείο
Διεύθυνση
Τηλ. Επικοινωνίας
Αθαλάσσας
Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας /
Λάρνακας / Αμμοχώστου
Λουκή Ακρίτα 26
1414 Λευκωσία
22 403739
Λάρνακας
Δασικό Γραφείο Λάρνακας
Φανερωμένης 60,
6025 Λάρνακα
24 818108 / 24 818117
Λεμεσού
Δασικό Γραφείο Λεμεσού
Κοροίβου 3112 Λεμέσος
25 872302/ 25 872306
Πλατανιών
Δασική Περιφέρεια Τροόδους
2829 Λευκωσία
22 923423 / 22 924219
Πάφου
Δασικό Γραφείο Γεροσκήπου
Πλούτωνος 1
8201 Γεροσκήπου
26 804607/ 26 804604
Σταυρού της Ψώκας
Δασική Περιφέρεια Πάφου
8804 Πάφος
26 991860 / 26 991850/
26 352324
Γιαλιάς
Δασικό Γραφείο Γιαλιάς
8874 Πάφος
26 812740 / 26812730
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς