Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - HIGH LEVEL MEETING ON XYLELA FASTIDIOSA
1st Δεκεμβρίου, 2017 - Παρίσι - 14/12/2017 03:02:19 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

HIGH LEVEL MEETING ON XYLELA FASTIDIOSA
1st Δεκεμβρίου, 2017 - Παρίσι

ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΜΑΛΤΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

To βακτήριο Xylella fastidiosa θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς εχθρούς των φυτών και φυτικών προϊόντων και αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η θέσπιση τέτοιων μέτρων ώστε να παρεμποδιστεί η εισαγωγή και η εξάπλωσή του στο Κοινοτικό Έδαφος.

Το 2013 ο επιβλαβής αυτός οργανισμός εντοπίσθηκε σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας, Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης του βακτηρίου και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συμφώνησε με τα Κράτη Μέλη στην υιοθέτηση έκτακτων μέτρων και δημοσίευσε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ με άμεση εφαρμογή σε όλα τα ΚΜ, την Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/EE όπου καθορίζονται, τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και εξάπλωσης του υπό αναφορά επιβλαβούς οργανισμού.

Παρόλα αυτά, ο επιβλαβής οργανισμός συνέχισε την εξάπλωση του και εντοπίσθηκε έκτοτε στην Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία.

Ενόψει της εξάπλωσης που παρατηρήθηκε και στη βάση νέων επιστημονικών δεδομένων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε πρόσφατα τα μέτρα αυτά. Εντούτοις κρίθηκε σκόπιμη η υιοθέτηση μιας συλλογικής προσέγγισης με στόχο την ενδυνάμωση των υφιστάμενων αυτών μέτρων.

Για το σκοπό αυτό, την 1η Δεκεμβρίου, 2017, η Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία και Σλοβενία μαζί με την Επιτροπή σε σχετική συνάντηση υψηλού επιπέδου στη Γαλλία, συμφώνησαν στην ενδυνάμωση των μέτρων αυτών:

Ø μέσω έρευνας για βελτίωση της γνώσης για τον επιβλαβή οργανισμό, ξενιστές και έντομα φορείς του,
Ø μέσω ενίσχυσης των επισκοπήσεων και των μέτρων καταπολέμησης του υπό αναφορά επιβλαβούς οργανισμού καθώς, και
Ø μέσω εντατικοποιημένων εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
Ø μέσω βελτίωση της προώθησης σχετικής πληροφόρησης μεταξύ των κρατών μελών και Τρίτων Χωρών.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ανακοινωση (003).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 207,97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
xyllela fastidiosa.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 445,62Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ