Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου συζήτησε τις δυνατότητες επέκτασης
της καλλιέργειας του μανιταριού Τρούφας στην Κύπρο - 21/11/2005


«Νέες δυνατότητες για τη γεωργία της Κύπρου προσφέρει η καλλιέργεια του μανιταριού Τρούφας που συμβιώνει στη ρίζα της ελιάς αφού εμβολιαστούν σπόρια του μύκητα σε έρριζα μοσχεύματα ελιάς. Τα εμβολιασμένα αυτά έρριζα μοσχεύματα ελιάς φυτεύονται στα χωράφια όπου από τον τέταρτο χρόνο αρχίζει η παραγωγή των μανιταριών Τρούφας, που είναι περιζήτητα στην Ευρωπαϊκή αγορά, λόγω των αφροδισιακών τους ιδιοτήτων».

Αυτά αναφέρθηκαν σε σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Υπουργού
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμη Ευθυμίου και στην οποία πήραν μέρος ο Γενικός Διευθυντής κ. Π. Πούρος, υπηρεσιακοί παράγοντες των αρμόδιων Τμημάτων, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος του Ινστιτούτου Δρ. ΚΑΝΑΚΑ για Τρούφες κ. Δάφνης Παναγίδης.

Η σύσκεψη έγινε στα πλαίσια του ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Γεωργίας για στήριξη της επέκτασης νέων καλλιεργειών που μπορούν να βελτιώσουν το εισόδημα των γεωργών μας.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, τονίστηκε ότι η Κύπρος προσφέρεται για την επιτυχή καλλιέργεια της Τρούφας σε συμβίωση με νέους αρδευόμενους ελαιώνες που καλλιεργούνται με τη βιολογική μέθοδο, χωρίς τη χρήση λιπασμάτων και χημικών παρασκευασμάτων. Τονίστηκε επίσης ότι στην Ευρώπη και την Αμερική όλη η παραγωγή Τρούφας προαγοράζεται από μεγάλες υπεραγορές και ειδικά καταστήματα τροφίμων.

Ο κ. Υπουργός έδειξε ιδιαίτερον ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της Τρούφας και στην Κύπρο, γι’ αυτό και έδωσε οδηγίες στα Τμήματα Δασών και Γεωργίας, καθώς και στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών να αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα σχετικά με τη νέα αυτή καλλιέργεια και να υποβάλουν το ταχύτερο δυνατό συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη δυνατότητα επέκτασης και στήριξης της.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17 Νοεμβρίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ