Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση για την επίδειξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας έξυπνης άρδευσης "Enorasis" την Τρίτη 24 Ιουνίου, στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού - 20/06/2014 02:14:41 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού και Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος και το Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Νερού του Ινστιτούτου Κύπρου σας προσκαλεί στην επίδειξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έξυπνης άρδευσης ENORASIS. Η πλατφόρμα ENORASIS κατασκευάστηκε από μια ομάδα Ευρωπαίων Ερευνητών και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πλατφόρμα ENORASIS χρησιμοποιεί ασύρματους αισθητήρες υγρασίας εδάφους και ένα μικρό μετεωρολογικό σταθμό που είναι εγκατεστημένα στον αγρό. Τα δεδομένα αποστέλλονται ανά μία ώρα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και παρουσιάζονται μέσω εφαρμογής στο διαδίκτυο. Οι οδηγίες άρδευσης παρέχονται σε καθημερινή βάση στον γεωργό μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο ή το διαδίκτυο. Στις οδηγίες άρδευσης είναι επίσης ενσωματωμένη πρόγνωση καιρού υψηλής ανάλυσης για τρεις μέρες. Η πλατφόρμα έχει δοκιμαστεί στο Αγρόκτημα Φασουρίου (Phassouri Plantations Co) για ένα χρόνο και σήμερα η πλατφόρμα βελτιστοποιεί την άρδευση.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουνίου στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού, Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι.

Για το πρόγραμμα της επίδειξης πατείστε εδώ
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς