Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Σαλμονέλλα σε σμήνος αυγοπαραγωγών ορνίθων - 05/10/2005


Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια των συστηματικών ελέγχων που διενεργούν σε πτηνοτροφικές μονάδες αυγοπαραγωγής για την πιθανότητα μόλυνσης τους με το μικρόβιο της Σαλμονέλλας, έχουν διαγνώσει την παρουσία Salmonella typhimurium, σε σμήνος αυγοπαραγωγών ορνίθων της πτηνοτροφικής μονάδας Kώστα Κκαϊλή από την Ξυλοφάγου η οποία διαθέτει στην αγορά για κατανάλωση αυγά με σήμανση 2CY 4423.29.

Καλείται το καταναλωτικό κοινό το οποίο έχει στην κατοχή του αυγά της συγκεκριμένης πτηνοτροφικής μονάδας, Kώστα Κκαϊλή με σήμανση 2CY 4423.29, να μην προβαίνει στην κατανάλωση τους.


4 Οκτωβρίου, 2005

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς