Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Σαλμονέλλα σε σμήνος αυγοπαραγωγών ορνίθων - 05/10/2005


Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια των συστηματικών ελέγχων που διενεργούν σε πτηνοτροφικές μονάδες αυγοπαραγωγής για την πιθανότητα μόλυνσης τους με το μικρόβιο της Σαλμονέλλας, έχουν διαγνώσει την παρουσία Salmonella typhimurium, σε σμήνος αυγοπαραγωγών ορνίθων της πτηνοτροφικής μονάδας Kώστα Κκαϊλή από την Ξυλοφάγου η οποία διαθέτει στην αγορά για κατανάλωση αυγά με σήμανση 2CY 4423.29.

Καλείται το καταναλωτικό κοινό το οποίο έχει στην κατοχή του αυγά της συγκεκριμένης πτηνοτροφικής μονάδας, Kώστα Κκαϊλή με σήμανση 2CY 4423.29, να μην προβαίνει στην κατανάλωση τους.


4 Οκτωβρίου, 2005

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ