Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προσφορά για την πώληση καρπών Αβοκάντο και Εσπεριδοειδών παραγωγής 2015
των Κυβερνητικών Αγροκτημάτων Πάφου - 18/09/2015 01:19:04 μμ

Προσφορά για την πώληση καρπών Αβοκάντο και Εσπεριδοειδών παραγωγής 2015 των Κυβερνητικών Αγροκτημάτων ΠάφουΑρ. Προσφοράς: ΣΔ 44/2015


To Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ζητά προσφορές για την πώληση των πιο κάτω γεωργικών προϊόντων, παραγωγής 2015:

Ι. Αβοκάντο διαφόρων ποικιλιών (κυρίως Φουέρτε και Τόβα)

από Κυβερνητικό Αγρόκτημα Κουκλιών

Έναρξη συγκομιδής: Οκτώβριος 2015 - Τέλος συγκομιδής: Ιούνιος 2016
ΙΙ. Εσπεριδοειδή (Ομφαλοφόρα πορτοκάλια)
από Κυβερνητικό Αγρόκτημα Κουκλιών
Έναρξη συγκομιδής: Νοέμβριος 2015 - Τέλος συγκομιδής: Απρίλιος 2016

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο των Κυβερνητικών Αγροκτημάτων Πάφου, τηλ 26812543, Αχέλεια.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ