Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


17η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση 19-23 Οκτωβρίου 2011 - 30/11/2010


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι η 17η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 19 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2011 στο χώρο της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία.

Οργανωτές: Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου και Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν Ομάδες Παραγωγών, Ομάδες Τοπικής Δράσης, ανθοκόμοι, εταιρίες εμπορίας αγροχημικών και γεωργικών χρειωδών, εταιρίες κτηνοτροφικών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, εταιρίες γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, εταιρίες εξοπλισμού άρδευσης, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κ.α..

Την έκθεση επισκέπτονται πέραν των 30000 ατόμων.

Στα πλαίσια της 17ης ΠΑΕ θα βραβευθούν αγρότες και αγρότισσες που πρωτοπορούν στους τομείς παραγωγής/απασχόλησής τους. Επίσης θα απονεμηθεί το βραβείο ‘’Ανδρέας Διάκος’’, ύψους €2000, το οποίο δίνεται κάθε δύο χρόνια στα πλαίσια της Παγκύπριας Αγροτικής Έκθεσης. Κατά τη 16η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση το βραβείο απενεμήθη στον κο Άγγελο Αγγελή από την Παρεκκλησιά Λεμεσού για την πρωτοποριακή του μονάδα για Υδροπονική καλλιέργεια Λαχανικών. Η όροι του διαγωνισμού για το Βραβείο ‘’Ανδρέας Διάκος’’ για το 2011 θα ανακοινωθούν σύντομα.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ