Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εγκαίνια του 1ου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου - 27/10/2015 02:59:51 μμ


Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 7.00μ.μ. ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη θα τελέσει τα εγκαίνια του πρώτου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη στη Δευτερά.

Η λειτουργία του πρώτου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) αποτελεί ένα ακόμα μέτρο του προγράμματος της Κυβέρνησης για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας και της υπαίθρου γενικότερα. Το ΚΕΑ αποτελεί καινοτομία στον τομέα της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου της Κύπρου και δημιουργεί τις συνθήκες για την παραγωγική αξιοποίηση των σύγχρονων εξελίξεων της τεχνολογίας και των επιστημονικών πρακτικών στον αγροτικό τομέα.

Η σύστασή του, στοχεύει τόσο στην άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις ανάγκες των κατοίκων της υπαίθρου όσο και στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην αποκέντρωση και ενοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του.

Φιλοδοξία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, ώστε ο θεσμός του ΚΕΑ να επεκταθεί και να δικτυωθεί σε όλες τις γεωργικές περιοχές της Κύπρου, και να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στον Κύπριο αγρότη και στον πολίτη γενικότερα.

Μέσω του ΚΕΑ θα προσφέρονται αρχικά υπηρεσίες του Τμήματος Γεωργίας, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Μετεωρολογίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται, περιλαμβάνουν την:
Διανομή και παραλαβή αιτήσεων για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Είσπραξη, εκ μέρους των Τμημάτων/Υπηρεσιών του Υπουργείου, τελών, προστίμων και άλλων οικονομικών οφειλών.
Έκδοση εγγράφων, όπως πιστοποιητικά και άδειες.
Παροχή πληθώρας πληροφοριών για διάφορα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Διανομή ενημερωτικών εντύπων.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στο ΚΕΑ θα αναβαθμίζονται και θα εμπλουτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες, των αγροτών μας.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς