Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευσεων με θέμα «Η καλλιέργεια των φυλλώδη λαχανικών» στην Πόλη Χρυσοχούς στις 3/4/2014 - 14/03/2014 10:36:52 πμ


Αναλυτικό Πρόγραμμα για το ΚΕΓΕ «Η καλλιέργεια των φυλλώδη λαχανικών» Αίθουσα Πολλαπλής χρήσης, Περιφερειακού Γεωργικού Γραφείου Πόλης Χρυσοχούς.

Πέμπτη 03/04/2014

9.00πμ – 10.30πμ Εισαγωγή Καλωσόρισμα.
Κυριότερα είδη και ποικιλίες φυλλωδών λαχανικών.
Κριτήρια επιλογής τους

Συζήτηση.

Α. Παύλου, Λειτουργός Γεωργίας Α΄.
Υπεύθυνος Λαχανοκομίας.

10.30πμ – 11.00πμ Διάλειμμα.


11.00πμ – 12.00μμ Ορθή χρήση φυτοφαρμάκων στα φυλλώδη λαχανικά.

Συζήτηση.

Α. Παύλου, Λειτουργός Γεωργίας Α΄.
Υπεύθυνος Λαχανοκομίας.


12.00μμ – 12.50μμ Διάλειμμα.

12.15μμ – 13.30μμ Καλλιεργητικές φροντίδες στα φυλλώδη λαχανικά.

Συζήτηση.

Α. Παύλου, Λειτουργός Γεωργίας Α΄.
Υπεύθυνος Λαχανοκομίας.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ