Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Προσχέδιο τροποποιητικού Νόμου που αφορά τη Φυτοϋγεία – Δημόσια Διαβούλευση - 17/09/2014 02:00:03 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας προτίθεται να προωθήσει τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο τιτλοφορείται “Ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014”. Στόχος του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι να εναρμονισθεί με το σχετικό Κοινοτικό Κεκτημένο, το οποίο αναφέρεται στις επιλέξιμες δαπάνες συγχρηματοδότησης από την ΕΕ στις περιπτώσεις εντοπισμού επιβλαβών οργανισμών.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Γεωργίας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως μελετήσουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο και υποβάλουν τυχόν απόψεις/σχόλια συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, 2014.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Προσχέδιο Τροποποιητικού Νόμου για Φυτοϋγεία .pdf (Μέγεθος Αρχείου: 76,77Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ερωτηματολόγιο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 93,67Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ