Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


15η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση - 31/05/2007


Η 15η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση (Π.Γ.Ε.) θα διοργανωθεί από τις 24 – 28 Οκτωβρίου, 2007, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης στη Λευκωσία και θα είναι η δεύτερη μετά την εισδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η 15η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση, που καθιερώθηκε σαν ένας πολύ επιτυχημένος θεσμός από το 1978 και συνδιοργανώνεται από την Αρχή Κρατικών Εκθέσεων και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανανεώνεται συνεχώς, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται. Κάθε φορά, συμμετέχουν περισσότεροι εκθέτες, καλύπτεται μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος και παρουσιάζονται νέα εκθέματα και υπηρεσίες.

Στο χώρο της Παγκύπριας Αγροτικής Έκθεσης οι αγρότες και οι αγρότισσες αλλά και το ευρύτερο κοινό, έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στους διάφορους τομείς της γεωργίας και των γεωργικών επιστημών να γνωρίσουν νέα προϊόντα και χρειώδη, και να πληροφορηθούν για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που θέτει το κράτος στη διάθεση των γεωργών στην προσπάθεια που καταβάλλεται για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του γεωργικού τομέα, την αύξηση της παραγωγικότητας και της γεωργικής παραγωγής.

Kατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα διοργανωθούν Σεμινάρια / Ημερίδες γενικού ενδιαφέροντος.

Πληροφορείται ο αγροτικός κόσμος ότι μπορεί να συμμετάσχει στην Έκθεση, είτε ως άτομα (ιδιωτικά), είτε ως κοινότητες. Τονίζεται ότι οι κοινότητες δεν πληρώνουν το σχετικό ενοίκιο χώρου, στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων.

Καλούνται, επίσης, να συμμετάσχουν στην 15η Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση και άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως εισαγωγείς / εξαγωγείς γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, μηχανημάτων, θερμοκηπίων, γεωργικών κατασκευών κ.λ.π.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Προϊστάμενο του Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών τηλέφωνο 22408509, ή στον κ. Μάρκο Μάρκου, τηλέφωνο 22408540.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας για την Παγκύπρια Αγροτική Έκθεση είναι:
www.agrifair.gov.cy
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ