Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο ΚΟΑΠ έχει προωθήσει τις αιτήσεις των αιγοπροβατοτρόφων
για τις κεφαλικές επιδοτήσεις - 29/05/2009


Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) έχει ουσιαστικά ολοκληρώσει τη διεκπεραίωση των 2.800 αιτήσεων που υποβλήθηκαν εκ μέρους των αιγοπροβατοτρόφων για τις ετήσιες κεφαλικές επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, ο ΚΟΑΠ έχει ήδη προωθήσει 2.200 αιτήσεις για συνολικό ποσό 9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους ξεκίνησαν ήδη. Διευκρινίζεται ότι τα εμβάσματα θα είναι στους λογαριασμούς των δικαιούχων αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Οι άλλες 600 αιτήσεις, που υπολείπονται από το σύνολο των 2.800 αιτήσεων, θα διεκπεραιωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας, οπότε και θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές.

Το συνολικό ποσό που θα εμβασθεί στους αιγοπροβατοτρόφους γι΄αυτό το σκοπό θα είναι 11,5 εκατομμύρια ευρώ.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ