Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προσφορά για την πώληση ελαιόκαρπου, παραγωγής 2018
του Υγροθερμοκηπίου Αθαλάσσας - 10/10/2018 07:47:39 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφορά για την πώληση ελαιόκαρπου, παραγωγής 2018
του Υγροθερμοκηπίου Αθαλάσσας


Αρ. Προσφοράς: Σ.Δ. 35/2018


To Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ζητά προσφορές για την πώληση ελαιόκαρπου διαφόρων ποικιλιών, παραγωγής 2018, του Υγροθερμοκηπίου Αθαλάσσας.


Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τα έντυπα των προσφορών, να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο του Υγροθερμοκηπίου Αθαλάσσας, στα τηλέφωνα 22813493 και 22305214, καθώς και στα κεντρικά γραφεία του Κλάδου Οπωροκηπευτικών, στα τηλέφωνα 22606437 και 22606401.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ