Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


O Υπουργός Γεωργίας κ. Πολυνείκης προήδρευσε σύσκεψης για την ταυτοποίηση του κυπριακού μελιού, καθώς και για άλλα προβλήματα του Κλάδου της Μελισσοκομίας - 16/07/2008


Η προώθηση ενεργειών για την ταυτοποίηση του κυπριακού μελιού και άλλα θέματα που απασχολούν τον κλάδο της Μελισσοκομίας ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που έγινε σήμερα υπό την προεδρία του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη. Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνης Πατσαλίδης, αντιπροσωπεία του Παγκύπριου Συνδέσμου Μελισσοκόμων με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κ. Χαράλαμπο Χριστοδούλου, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των εμπλεκόμενων Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.

Ο Υπουργός κ. Πολυνείκης υπογράμμισε ότι η σύσκεψη αποτελεί συνέχεια προηγούμενης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο για επίλυση των προβλημάτων του Κλάδου της Μελισσοκομίας.

Όσον αφορά την ταυτοποίηση του κυπριακού μελιού, αποφασίστηκε η προώθηση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου, από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με την τεχνική υποστήριξη των εμπλεκόμενων Υπουργείων.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε και το θέμα της σήμανσης του μελιού που κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά. Για το θέμα αυτό αποφασίστηκε όπως το Υπουργείο Υγείας προωθήσει τρόπους ώστε η σήμανση των μελιών να γίνει πιο σαφής και ο καταναλωτής να γνωρίζει τη χώρα προέλευσης των μελιών που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά.

Σχετικά με το αίτημα για οικονομική στήριξη των μελισσοκόμων των οποίων δεσμεύτηκε το μέλι λόγω ύπαρξης αντιβιοτικών, τονίστηκε ότι το Υπουργείο Υγείας θα ενσκύψει στο θέμα αυτό σύντομα.

Αναφορικά με το αίτημα των Μελισσοκόμων για αύξηση του χώρου για δημιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας μελιού από 100 τ.μ. σε 200 τμ., τονίστηκε ότι θα καταβληθεί προσπάθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών για ικανοποίηση του αιτήματος αυτού ώστε οι μελισσοκόμοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τα κίνητρα που προσφέρει το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.

Στη σύσκεψη συζητήθηκε και αίτημα για επίσπευση του Διατάγματος για την καταπολέμηση της Αμερικάνικης Σηψηγονίας και άλλων ασθενειών των μελισσών. Συναφώς τονίστηκε ότι ετοιμάστηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σχετικό Διάταγμα το οποίο θα καταβληθεί προσπάθεια για εφαρμογή του όταν ενισχυθούν με το αναγκαίο προσωπικό.

11 Ιουλίου, 2008
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς