Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Τελευταία επαναπροκήρυξη υποβολής αιτήσεων για τη Διαπίστευση Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φορέων) για την ετοιμασία σχεδίων βελτίωσης των προκηρύξεων των Καθεστώτων:
4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», και 6.1 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - 08/09/2015 01:49:19 μμ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για διαπίστευση.docx (Μέγεθος Αρχείου: 12,38Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
020915 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 19,98Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διαπιστευμένοι Φορείς Δήλωση Νομικού Προσώπου 080415.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 329,35Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διαπιστευμένοι Φορείς Δήλωση Φυσικού Προσώπου 080415.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 308,02Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ενημερωτικό Έντυπο 080415.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 447,15Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς