Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διάλεξη στις 21 Ιουνίου 2017 στην Πάχνα - 14/06/2017 11:49:27 πμ


Το Τμήμα Γεωργίας διοργανώνει στις 21 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας

Διάλεξη με θέμα:
«- Οινοποιήσιμες ποικιλίες. Συστήματα διαμόρφωσης.
- IPM, Ορθή χρήση φυτοφαρμάκων, αποφυγή υπολειμμάτων. Πιστή τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα. Παρακολούθηση πληθυσμού ευδεμίδας.
- Ορθολογική χρήση λιπασμάτων, χρήση ψεκαστήρων και ορθολογική χρήση ψεκαστικού υλικού.
- Ενημέρωση για το Μητρώο Αγροτών.»Ομιλητές: Λειτουργοί Τμήματος Γεωργίας
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού
Τηλ. 25803900, 25803906
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση (3).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 318,05Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ