Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διόρθωση στην προδιαγραφή της ονομασίας
“ΛΟΥΚΟΥΜΙ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ” (ΠΓΕ) - Ενστάσεις μέχρι 29/5/2008. - 14/05/2008


Γνωστοποιείται επουσιώδης διόρθωση στην προδιαγραφή της ονομασίας “Λουκούμι Γεροσκήπου” (ΠΓΕ) η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1485/2007 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L330 της 15ης Δεκεμβρίου 2007).

Η διόρθωση αφορά εκ παραδρομής λάθος σε σχέση με την προστιθέμενη ποσότητα του κιτρικού οξέος. Συγκεκριμένα, η ποσότητα κιτρικού οξέος έχει εκ παραδρομής δηλωθεί ως προστιθέμενη στα 100 λίτρα νερού αντί ως προστιθέμενη στα 90 Kg προϊόντος. Ως εκ τούτου,

το υφιστάμενο κείμενο όπως φαίνεται πιο κάτω,

“Οι ποσότητες των βασικών συστατικών έχουν ως εξής:

Σε κάθε 100 λίτρα νερό: 90Kg Ζάχαρη (86%), 15Kg Άμυλο αραβοσίτου (14%), 33g-40g Κιτρικό οξύ.

Ακολούθως παρουσιάζονται οι προσθήκες στα διάφορα Λουκούμια Γεροσκήπου που παράγονται:

Γεύση Τριαντάφυλλου: Χρωστική Ε122 (Κόκκινο χρώμα) 75ml (40g σκόνης διαλυμένα σε 1 lt νερό) και 5ml άρωμα τριαντάφυλλου σε κάθε 90 Kg προϊόντος

....”


τροποποιείται ως το ακόλουθο κείμενο:

“Οι ποσότητες των βασικών συστατικών έχουν ως εξής:

Σε κάθε 100 λίτρα νερό: 90Kg Ζάχαρη (86%), 15Kg Άμυλο αραβοσίτου (14%)

Ακολούθως παρουσιάζονται οι προσθήκες στα διάφορα Λουκούμια Γεροσκήπου που παράγονται:

33g-40g Κιτρικό οξύ σε κάθε 90 Kg προϊόντος (προστίθεται για όλες τις γεύσεις)

Γεύση Τριαντάφυλλου: Χρωστική Ε122 (Κόκκινο χρώμα) 75ml (40g σκόνης διαλυμένα σε 1 lt νερό) και 5ml άρωμα τριαντάφυλλου σε κάθε 90 Kg προϊόντος

…”


Η παρούσα γνωστοποίηση δίνει το δικαίωμα ένστασης εντός 15 ημερών από τη δημοσιοποίησή της δηλ., μέχρι τις 29/5/2008.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων