Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Διατίθεται κτηνοτροφικό κριθάρι ποικιλίας “Λύση”
- 23/08/2006 - 23/08/2006


Το Σποροπαραγωγικό Κέντρο, του Τμήματος Γεωργίας, πληροφορεί τους γεωργοκτηνοτρόφους ότι, ανταποκρινόμενο σε περσινό αίτημα τους, έχει παράξει για φέτος ικανοποιητική ποσότητα σπόρου κτηνοτροφικού κριθαριού ποικιλίας «Λύση» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποταθούν στις ΣΠΕ των χωριών τους για παραγγελίες ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών τους στο είδος αυτό, το συντομότερο δυνατό.22 Αυγούστου, 2006
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς