Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκπαίδευση για το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - 16/02/2017 11:01:45 πμ


Το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας θα διοργανώσει 6 εκπαιδεύσεις για το Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων στις:
1. Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου η ώρα 19:00
2. Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 στο Κοινοτικό Συμβούλιου Ζυγίου η ώρα 19:00
3. Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 στο Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων Αθηαίνου η ώρα 19:00
4. Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 στην Αίθουσα του Νηπιαγωγείου Κιτίου η ώρα 19:00
5. Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 στο Δημαρχείο Αραδίππους η ώρα 19:00
6. Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Σκαρίνου η ώρα 19:00








FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ