Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Eγκαίνια της έκθεσης AGROEXPO και Βράβευσης «Καλών Πρακτικών»- Δημόσια συζήτηση «Η Αναθεωρημένη Αγροτική Πολιτική, Νέες προσεγγίσεις για καινοτομία και ανάπτυξη» - 04/10/2013 10:39:06 πμ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Δελτίο Τύπου.doc (Μέγεθος Αρχείου: 883,76Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Πρόγραμμα για Δημόσια Συζήτηση Αναθεωρημένη ΚΑΠ.doc (Μέγεθος Αρχείου: 894,47Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Πρόσκληση για Δημόσια Συζήτηση για την Αναθεωρημένη ΚΑΠ.docx (Μέγεθος Αρχείου: 523,53Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ