Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα για την παραγωγή καλής ποιότητας σανών - 28/05/2009


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους Κτηνοτρόφους ότι οι καιρικές συνθήκες την χρονική αυτή περίοδο, με τις βροχές και τις ψηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκήτων και παραγωγή μυκοτοξινών. Μία από αυτές τις μυκοτοξίνες είναι η αφλατοξίνη Β1, η οποία μεταφέρεται στο γάλα σαν αφλατοξίνη Μ1. Γι΄αυτό, καλούνται οι κτηνοτρόφοι να είναι πολύ προσεκτικοί στην παρασκευή και φύλαξη των διαφόρων ειδών σανού και ποκαλάμης. Να προσέχουν ούτως ώστε αυτές οι χονδροειδείς ζωοτροφές να μην μένουν εκτεθειμένες στις βροχές, τόσο στο χωράφι όσο και κατά την αποθήκευση. Να προσέχουν επίσης, να ξηραίνονται πολύ καλά και μετά να αποθηκεύονται. Επιπλέον, προσοχή χρειάζεται στη χρήση διαφόρων ενσιρωμάτων. Αν οι κτηνοτρόφοι διαπιστώσουν ότι αυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση (π.χ. εμφάνιση μούχλας) να μην τα χορηγούν στα ζώα τους.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς