Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση συμμετοχής στη συνάντηση με θέμα «Δημόσιος Διάλογος για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2013» - 11/05/2010


Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της έναρξης του δημόσιου διαλόγου με θέμα "Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013", διοργανώνουν συνάντηση στις 20 Μαΐου 2010 και ώρα 09:30 στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανωμένοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με θέματα αγροτικής ανάπτυξης καθώς και το ευρύτερο κοινό να δηλώσουν συμμετοχή για να καταθέσουν, εφόσον επιθυμούν, τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους για το μέλλον της ΚΑΠ και ειδικότερα για το μέλλον της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 17 Μαΐου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ead@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου: 22 771652 .

Για διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 22 878100
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς