Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση συμμετοχής στη συνάντηση με θέμα «Δημόσιος Διάλογος για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) μετά το 2013» - 11/05/2010


Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της έναρξης του δημόσιου διαλόγου με θέμα "Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2013", διοργανώνουν συνάντηση στις 20 Μαΐου 2010 και ώρα 09:30 στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος Γεωργίας.

Προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι οργανωμένοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με θέματα αγροτικής ανάπτυξης καθώς και το ευρύτερο κοινό να δηλώσουν συμμετοχή για να καταθέσουν, εφόσον επιθυμούν, τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους για το μέλλον της ΚΑΠ και ειδικότερα για το μέλλον της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 17 Μαΐου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ead@gmail.com ή μέσω τηλεομοιότυπου: 22 771652 .

Για διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο: 22 878100
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ