Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Εκδηλώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον νέο Κανονισμό Φυτοϋγείας (ΕΕ) 2016/2031 - 15/03/2019 11:44:55 πμ


Πραγματοποιηθηκε συνάντηση με όλους τους εκπροσώπους για συνέχιση του δημόσιου διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις 14/03/2019 και ώρα 10:00 στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας για την Προτεινόμενη Νομοθεσία για τον νέο Κανονισμό Φυτοϋγείας (ΕΕ) 2016/2031.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου JPG 19031402.jpg (Μέγεθος Αρχείου: 434,52Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 551,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
2.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1662,3Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
3.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 278,99Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου