Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Φυτοπροστατευτική Ανακοίνωση προς Σιτηροπαραγωγούς - 07/01/2019 09:10:27 πμ

Βασικές αρχές και μέτρα για την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και ειδικές συστάσεις για τη χρήση των ζιζανιοκτόνων στα σιτηρά

Το Τμήμα Γεωργίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους καλλιεργητές σχετικά με την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικότερα των ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες των σιτηρών. Γίνεται σύσταση όπως οι σιτηροκαλλιεργητές είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια χειρισμού και εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες για τους χρήστες ζιζανιοκτόνων και γενικότερα τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Α. Βασικές αρχές για την ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
· Διάβασε προσεκτικά την ετικέτα.
· Φόρεσε το κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
· Ρύθμισε/επιδιόρθωσε το ψεκαστήρα πριν τη χρήση του.
· Προσοχή κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.
· Τα άδεια δοχεία ξεπλένονται τρεις φορές με νερό το οποίο ρίχνεται στο ψεκαστήρα πριν την έναρξη του ψεκασμού. Στη συνέχεια αφήνονται να στεγνώσουν καλά και τοποθετούνται σε ειδικές σακούλες που παρέχονται από τα καταστήματα πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Τα πώματα τοποθετούνται σε ξεχωριστές σακούλες και παραδίνονται στα καθορισμένα σημεία συλλογής.
· Πλύνε τα γάντια πριν τα αφαιρέσεις μετά τη χρήση.
· Πλύνε/μην ξαναχρησιμοποιήσεις τη στολή ψεκασμού μετά τη χρήση της.
· Να μην τρως, πίνεις ή καπνίζεις κατά τη διάρκεια ετοιμασίας του ψεκαστικού διαλύματος και κατά το ψεκασμό.
· Κάνε μπάνιο μετά το ψεκασμό.
· Φύλαξε και αντικατάστησε σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
· Αφαίρεσε τα ρούχα μετά από απροσδόκητη μόλυνση/διαρροή.
· Δες το γιατρό εάν δεν νοιώθεις καλά μετά την επαφή με φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Β. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός είναι πολύ σημαντικός για την ασφάλεια του χρήση. Θα πρέπει να περιλαμβάνει γάντια, μάσκα, φόρμα προστασίας, μπότες, γυαλιά κ.α, ανάλογα με τις ενδείξεις του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος όπου τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις, κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και κατά τη διάρκεια καθαρισμού του ψεκαστικού εξοπλισμού μετά την εφαρμογή. Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται αμέσως μετά τη χρήση και να αποθηκεύεται σε ξεχωριστό χώρο (π.χ αποθήκη φύλαξης των γεωργικών σκευασμάτων).

Γ. Ειδικές συστάσεις για τη φύλαξη και χρήση των ζιζανιοκτόνων
· Η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα δράσης των ζιζανιοκτόνων αυξάνεται όταν εφαρμόζονται σε νεαρά ζιζάνια (νεαρό στάδιο ανάπτυξης) και κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης τους (ζωηρή ανάπτυξη). Ο ψεκασμός ζιζανίων κατά το στάδιο της ανθοφορίας μπορεί να προκαλέσει τη δηλητηρίαση μελισσών και άλλων εντόμων επικονιαστών.
· Μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, χαλάζι, ξηρασία, νεροκράτημα ή ασθένειες.
· Μην ψεκάζετε κοντά σε θερμοκήπια, φυτείες δέντρων, λαχανικών, ανθέων ή άλλων ευαίσθητων και κυρίως πλατύφυλλων καλλιεργειών.
· Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών που είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας.
· Ψεκάζετε χρησιμοποιώντας χαμηλή πίεση και όπως αναφέρεται στις ενδείξεις της ετικέτας του σκευάσματος (έως 3 ατμόσφαιρες) για να μην δημιουργούνται σταγονίδια τα οποία μπορεί να παρασυρθούν με τον αέρα σε γειτονικές φυτείες στις οποίες δυνατόν να προκαλέσουν ζημιές, ειδικότερακαλλιέργειες με πλατύφυλλα φυτά και δέντρα.
· Χρησιμοποιείτε μπεκ ζιζανιοκτονίας (μπεκ σκούπας).
· Μην ψεκάζετε όταν φυσά άνεμος και σταματήστε όταν αρχίσει να φυσά. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις γειτονικές καλλιέργειες.
· Μην χρησιμοποιείτε τα ζιζανιοκτόνα σε καλλιέργειες που δεν συστήνονται και δεν αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος.
· Μην διπλοψεκάζετε περιμετρικά του αγροτεμαχίου.
· Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις.
· Φυλάσσετετα ζιζανιοκτόνα χωριστά από άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σπόρους και λιπάσματα.
· Χρησιμοποιείτε εάν είναι εφικτό διαφορετικά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
· Μετά το ψεκασμό ξεπλένετε καλά τα ψεκαστικά μέσα και ακολουθάτε τις οδηγίες της ετικέτας για το ξέπλυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να αποφεύγετε το ψεκασμό στα σύνορα των αγροτεμαχίων, έτσι ώστε να προστατεύεται η άγρια αυτοφυής βλάστηση και ειδικά η μελισσοχλωρίδα.

Ζητάτε πάντοτε την καθοδήγηση του σύμβουλου γεωπόνου πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 190107Προς Σιτηροκαλλιεργητές.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 105,87Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς