Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση προκήρυξης- Μέτρο 14: «Καλή διαβίωση των ζώων / Αιγοπροβάτων» - 22/04/2019 02:15:45 μμ


Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 14 «Καλή διαβίωση των ζώων / Αιγοπροβάτων».

Το Μέτρο 14 προβλέπει την παροχή οικονομικών ενισχύσεων στους αιγοπροβατοτρόφους που αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν καθορισμένες δράσεις στα πλαίσια ενός διετούς σχεδίου καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης ανέρχεται στα €4.000.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 22 Απριλίου 2019 μέχρι τις 6 Μαΐου 2019 (δικαίωμα υποβολής αίτησης με ποινή μέχρι 31/5/2019) στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Για τους όρους συμμετοχής στο Μέτρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ενημερωτικό Έντυπο του μέτρου καθώς και τα Έντυπα Αίτησης από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας και από τις ιστοσελίδες www.paa.gov.cy, www.capo.gov.cy και www.moa.gov.cy/da
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση β.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 474,19Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εγχειρίδιο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1686,68Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ενημερωτικό Έντυπο.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 877,75Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 955,99Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1592,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανακοίνωση παράτασης Μέτρου 14_2019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 471,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Μέτρο 14_Β΄ Προκήρυξη_Βεβαίωση Ετήσια Ανασκόπηση Ευημερίας Αιγοπροβάτων_1ο έτος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 614,37Kb)
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς