Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου - 06/12/2018 02:29:41 μμ


Η ανάπτυξη συνεργασίας, με τη σύσταση των Επιχειρησιακών Ομάδων και την υλοποίηση καινοτόμων Έργων αποτελεί νέα προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου/ Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Τμήματος Γεωργίας, ετοίμασε έντυπο με ενδεικτικά παραδείγματα Επιχειρησιακών Ομάδων από άλλα Κράτη Μέλη, για πληροφοριακούς σκοπούς. Το έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοστελίδα του Δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (www.eskk.da.moa.gov.cy) στον ακόλουθα σύνδεσμο:
https://goo.gl/Y1GZTy
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ