Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων - 27/02/2019


Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι θα εξακολουθήσει να δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους, για τη χορήγηση βεβαίωσης για παροχή υπηρεσιών Αγροτουρισμού, άσκηση Παραδοσιακού Επαγγέλματος ή/και απόκτηση εισοδημάτων από την παραγωγή Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων μέχρι τις 14/6/2019.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνει νέα περίοδο υποβολής αιτήσεων από 01/3/2019 μέχρι 30/6/2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο Τμήμα Γεωργίας, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας «Αριάδνη». Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση μέσω της «Αριάδνης» θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσουν το σχετικό προφίλ τους στην πλατφόρμα, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας (θεματική ενότητα Μητρώου Αγροτών), τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και τα ΚΕΑ. Προτρέπονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης τους να διαβάσουν το ενημερωτικό έντυπο του Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς