Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Υποβολή δήλωσης πρόθεσης παραγωγής πιστοποιημένου πατατόσπορου και εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών Πατατόσπορου - 09/10/2020 10:23:11 π.μ.


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καλεί τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται για την παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου όπως υποβάλουν Δήλωση Πρόθεσης Παραγωγής Πιστοποιημένου Πατατόσπορου και Εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών Πατατόσπορου, στο Τμήμα Γεωργίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα δηλώσεων από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη, στη Κυπερούντα. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και η περίοδος υποβολής λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί αφού θα έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους για παραγωγή πατατόσπορου, πρέπει αμέσως μετά τη φύτευση των αγρών παραγωγής πατατόσπορου να υποβάλουν αίτημα για την παραγωγή πιστοποιημένου πατατόσπορου, συμπληρώνοντας Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα παραγωγής πιστοποιημένου πατατόσπορου. Σχετικά έντυπα μπορούν να προμηθευτούν από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα οικεία Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και τα ΚΕΑ. Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων λήγει στις 12 Φεβρουαρίου, 2021 για τις Επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας και στις 26 Φεβρουαρίου, 2021 για την Επαρχία Λευκωσίας. Αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν των ημερομηνιών αυτών δεν θα παραλαμβάνονται.

Τονίζεται ότι η εμπορία, δωρεάν ή επ’ αμοιβή, πατατόσπορου επιτρέπεται μόνο εφόσον η όλη διαδικασία παραγωγής του πατατόσπορου έχει πιστοποιηθεί επίσημα από τους αρμόδιους Επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας και ο πατατόσπορος είναι σε κλειστή συσκευασία η οποία φέρει την κατάλληλη σήμανση.
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο