Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρο 21 ''Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας COVID-19 : Δράση - Τομέας Χοιροτροφίας'' - 20/11/2020 09:49:50 π.μ.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση Προκήρυξης Μ21 χοιροι και οινοποιητικός.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 184,5Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Αίτηση Συμμετοχής - Μέτρο 21 - Δράση - Τομέας Χοιροτροφίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 434,11Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών - Μέτρο 21 - Δράση - Τομέας Χοιροτροφίας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 565,59Kb)
ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΑΓΡΟΚΥΠΡΟΣ

FACEBOOK

Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

Πολλαπλή Συμμόρφωση

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΚΑΠ μετά το 2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο