Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία ενημέρωσης των ευρωπαίων πολίτων για την αξία του Συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων στην ΕΕ - 25/04/2019 12:01:11 μμ


Τα τρόφιμα είναι οικογένεια. Ευεξία. Χαρά. Ταυτότητα. Τα τρόφιμα είναι ζωή. Είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα. Επαγρυπνούμε για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Δείτε το βίντεο:
https://www.youtube.com/embed/5H6h2gwPgbo?cc_load_policy=1&cc_lang_pref=el

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Είμαστε μαζί σας σε κάθε βήμα - διατηρώντας τα τρόφιμα της Ευρώπης ασφαλή. Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
https://www.efsa.europa.eu/el/eu-and-my-food?fbclid=IwAR1jJF0Xq0-6Pc_QAVIEesJdJNBGSJComybQ6U3qPK9FZOC0OHIjOo9B1AY
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ