Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αποδεικτικών/ δικαιολογητικών εγγράφων - 21/02/2020 03:42:23 μμ

Παράταση υποβολής αποδεικτικών/ δικαιολογητικών εγγράφων στα Σχέδια:

α) Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς – Γεωργοκτηνοτρόφοι, Δασοκόμοι

(β) Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η υποβολή των αποδεικτικών/ δικαιολογητικών εγγράφων (τιμολόγια/αποδείξεις από τα πρατήρια καυσίμων στα οποία εφοδιάζονται τα επιλέξιμα οχήματα ), από τους αιτούντες οι οποίοι συμμετέχουν στα υπό αναφορά σχέδια μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Σημειώνεται ότι όλα τα αποδεικτικά/ δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει να αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης καυσίμων από 11/2/2019 μέχρι 31/12/2019 και να συνοδεύονται με το Αίτημα Πληρωμής, την Ετήσια Κατανάλωση για κάθε επιλέξιμο όχημα και την Εξουσιοδότηση για Πληρωμές από το FIMAS.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση για τα Σχέδια από την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά/δικαιολογητικά έγγραφα στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Αγρότη, του Τμήματος Γεωργίας.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς