Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Εκστρατεία Διαφώτισης - «Αποφυγή ψεκασμού μελισσοτοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στο στάδιο ανθοφορίας» - 18/02/2019 01:31:51 μμ


Το Τμήμα Γεωργίας, στα πλαίσια στήριξης της εκστρατείας διαφώτισης για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών και ενόψει της ανθοφορίας των οπωροφόρων δέντρων καθώς και της μεταφοράς μελισσιών κοντά σε δενδρώδεις ή άλλες καλλιέργειες, επιθυμεί να πληροφορήσει ότι πρέπει να αποφεύγονται οποιοιδήποτε ψεκασμοί μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας.

Η συμμόρφωση με τους περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμούς του 2012 καθώς επίσης και το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Διάταγμα του 2018 (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) αποτελεί υποχρέωση όλων των καλλιεργητών. Επιβάλλεται η προσεκτική ανάγνωση της ετικέτας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πριν από την εφαρμογή του. Η μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας οποιουδήποτε σκευάσματος αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011.

Το Τμήμα Γεωργίας υπενθυμίζει ότι οι μελισσοκόμοι έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση τους ή και το τηλέφωνο τους (προαιρετικά). Επίσης στο πίσω μέρος της κάθε κυψέλης πρέπει να υπάρχει η ενδεδειγμένη σήμανση όπως ορίστηκε από το Τμήμα Γεωργίας (Αρχικά Επαρχίας Λ, ΛΕ, ΛΑ, Π, Α - Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου - Αρ. Κυψέλης) για εύκολη αναγνώριση και ταυτοποίηση του κατόχου:


π.χ. Λ - 155 - 10

Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση του μελισσοκομείου για οποιοδήποτε λόγο από την περιοχή, να ενημερώνεται άμεσα το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο για τη σχετική σήμανση που αναγράφεται στις κυψέλες ή στο μελισσοκομείο, προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχος των κυψελών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας: 22408535, 22408534
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας : 22819704
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού : 25803900
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας : 24202840
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου : 23812130
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου : 26804600
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς : 25874031

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ