Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της προσβολής και εξάπλωσης
του λεπιδόπτερου Tuta absoluta - 02/12/2009

Το Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Προστασίας Φυτών) πληροφορεί τους παραγωγούς τομάτας θερμοκηπίου και γενικότερα όλους τους παραγωγούς σολανωδών καλλιεργειών (πατάτας, τομάτας, πιπεριάς, μελιτζάνας κτλ.) ότι εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το έντομο Tuta absoluta σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια στη Λεμεσό και επιβάλλεται η λήψη των πιο κάτω προληπτικών και ανασταλτικών μέτρων για τον περιορισμό τόσο της εξάπλωσής του, όσο και των ζημιών που προκαλεί στις καλλιέργειες.


Προληπτικά Μέτρα
1. Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού (σπορόφυτα απαλλαγμένα από το έντομο).

2. Χρήση καθαρών ρούχων και υποδημάτων μετά το πέρας της εργασίας ή μετακίνησης από ένα τεμάχιο/θερμοκήπιο σε άλλο. Για θερμοκηπιακές μονάδες, φυτώρια, συσκευαστήρια επιβάλλεται η τοποθέτηση ειδικών δοχείων με κατάλληλο απολυμαντικό στην είσοδο για απολύμανση των υποδημάτων.

3. Κλείσιμο στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες των ανοιγμάτων του θερμοκηπίου με ειδικά εντομοστεγή δίχτυα (9x6 ίνες /cm²). Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί και διπλό δίχτυ.

4. Καταστροφή και απομάκρυνση όλων των ζιζανίων στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς μπορεί να είναι ξενιστές του εντόμου.

5. Αποφυγή καλλιέργειας πατάτας και άλλων σολανωδών καλλιεργειών σε γειτονικά με τα θερμοκήπια χωράφια.

6. Αποφυγή ανταλλαγής κιβωτίων μεταφοράς καρπών με άλλους παραγωγούς, όπου είναι εφικτό.

7. Δημιουργία στο θερμοκήπιο ελεγχόμενου προθαλάμου για τον περιορισμό εισόδου του ακμαίου εντόμου στο κυρίως θερμοκήπιο.

8. Εφαρμογή της ενδεδειγμένης λίπανσης και άρδευσης.

9. Αφαίρεση, απομάκρυνση και καταστροφή καρπών και φυτικών ιστών που παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα. Κατά την απομάκρυνση των συμπτωματικών καρπών/φύλλων θα πρέπει πρώτα να τοποθετούνται σε πλαστικά σακούλια και να ακολουθεί κάψιμο νοουμένου ότι πρώτα εξασφαλίζονται οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Τοπικές Αρχές, Πυροσβεστική, Τμήμα Δασών).

10. Αποφυγή ενσωμάτωσης φυτικών υπολειμμάτων στην καλλιεργούμενη γη.


Μέτρα Καταπολέμησης
1. Παρακολούθηση του πληθυσμού των ακμαίων του εντόμου με τη βοήθεια ειδικών παγίδων με φερομόνη φύλου, που ελκύουν και παγιδεύουν τις αρσενικές πεταλούδες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο τύποι παγίδων, οι παγίδες τύπου «Δέλτα» και οι παγίδες «νερού», που φέρουν τη φερομόνη πάνω από ένα δοχείο με νερό. Η διάρκεια προσέλκυσης των παγίδων κυμαίνεται από 4 - 6 βδομάδες.

2. Μαζική παγίδευση των αρσενικών ενήλικων εντόμων. Στα θερμοκήπια συνιστάται η παγίδα τύπου «Δέλτα» με 0.3 mg φερομόνη. Για τις υπαίθριες καλλιέργειες προτείνεται η παγίδα του ίδιου τύπου αλλά με φερομόνη 0.5 mg. Οι παγίδες πρέπει να αναρτώνται περιφερειακά, κοντά στα ανοίγματα, στους διαδρόμους και στις ζεστότερες θέσεις του θερμοκηπίου. Η απόσταση μεταξύ των παγίδων πρέπει να είναι γύρω στα 25 μέτρα. Σε θερμοκήπια με έκταση ενός δεκαρίου 2-3 παγίδες είναι αρκετές. Για τις υπαίθριες καλλιέργειες απαιτούνται 4-5 παγίδες στα 10 δεκάρια.

3. Σε περίπτωση εντοπισμού του, πρέπει να εφαρμόζονται ψεκασμοί με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως Σπινοσάτ (Τρέϊσερ), Ιντοξακάρμπ (Αβάντ, Στιούαρντ) και σκευάσματα του βάκιλλου στέλεχος kurstaki (Ντίπελ). Ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της ετικέτας.

4. Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες που εντοπίστηκε προσβολή από το Tuta absoluta, θα πρέπει να εφαρμόζεται ηλιοαπολύμανση μόνη της ή κατά προτίμηση σε συνδυασμό με 1,3 διχλωροπροπαίνιο (condor, D-D Top).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά και Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία.

Σε περίπτωση υποψίας ή εντοπισμού συμπτωματικών φυτών, παρακαλώ όπως ενημερώνετε τα κατά τόπους Επαρχιακά και Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία.

Τηλ..: 22818704 (Λ/σια), 24802200 (Λ/κα), 23812130 (Αμ/στος), 25803900 (Λ/σός), 25874031 (Πιτσιλιά), 26804596 (Πάφος).
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς