Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Σεμινάριο για την εκτροφή σαλιγκαριών
- 26/05/2009 - 26/05/2009


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, διήμερο Σεμινάριο για την εκτροφή σαλιγκαριών.

Στο Σεμινάριο θα μιλήσουν οι ειδικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Χρίστος Νεοφύτου, η κα Μαριάνθη Χατζηϊωάννου και η κα Στεριανή Ματσιώρη, που θα αναλύσουν όλες τις πτυχές της εκτροφής σαλιγκαριών στη βάση σύγχρονων συστημάτων παραγωγής. Θα αναπτυχθούν επίσης θέματα που άπτονται της νομοθεσίας ελέγχων και αδειών λειτουργίας μονάδων εκτροφής, καθώς και θέματα εισαγωγής ειδών για σκοπούς αναπαραγωγής από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τις εργασίες του Σεμιναρίου θα παρακολουθήσουν σαλιγκαροτρόφοι και άτομα που προγραμματίζουν ν΄ασχοληθούν με την εκτροφή σαλιγκαριών.

Οι εργασίες του Σεμιναρίου θ΄αρχίζουν στις 9 το πρωί.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Διαβούλευση για αντικατάσταση του Διατάγματος του 2014 ΚΔΠ 535/2014

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ