Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ - 29/04/2008


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους πατατοπαραγωγούς ότι την περίοδο αυτή, λόγω των εξαιρετικά ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, έχει εμφανιστεί το έντομο Λίτα της πατάτας, γι’αυτό και προτρέπονται να λάβουν, χωρίς χρονοτριβή, τα πιο κάτω μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος:

1) Μέτρα στο χωράφι

α) Καλλιεργητικά μέτρα αντιμετώπισης: Ο παραγωγός πρέπει να κάνει συχνές και ελαφρές αρδεύσεις για την παρεμπόδιση του σχισίματος του εδάφους και την ωοτοκία του εντόμου πάνω στους κονδύλους.

β) Χημική καταπολέμηση: Αν οι πατάτες είναι όψιμες και η συγκομιδή θα γίνει τους μήνες Μάιο-Ιούνιο, συστήνεται ένας έως δύο ψεκασμοί προς το τέλος της φυτείας όταν οι θερμοκρασίες είναι ψηλές και υποβοηθούν την προσβολή από τη Λίτα.

Συστήνεται ψεκασμός με πυρεθροειδή, χλωρπυριφώς όπως Πυροφάν, Πυρινέξ, Πρεσόρ, Νιφώς, Ντουρσπάν, Πυριφώς, Νταρφώς κ.ά.

Οι κόνδυλοι μετά τη συγκομιδή τους δεν πρέπει να μένουν εκτεθειμένοι στο χωράφι, αλλά να μεταφέρονται σε αποθήκες ή ψυχτικούς θαλάμους.

2) Μέτρα κατά την αποθήκευση πατατών

α) Aποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους: Θεωρείται ο πιο ασφαλής και υγιεινός τρόπος.

β) Αποθήκευση σε αποθήκες: Η μέθοδος εφαρμόζεται πλέον σε μικρή κλίμακα. Ο χώρος της αποθήκης πριν την αποθήκευση πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί κατάλληλα. Τα παράθυρα να είναι προστατευμένα με ειδικό δίκτυ με πολύ μικρές τρύπες για την παρεμπόδιση της εισόδου της πεταλούδας της Λίτας.

Μετά την αποθήκευση των πατατών συστήνεται σκόνισμα με παρασκευάσματα Βακίλου.
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς