Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Μέτρα για την καταπολέμηση των ζιζανίων στα σιτηρά - 28/01/2005


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους σιτηροκαλλιεργητές ότι είναι εποχή για την καταπολέμηση των ζιζανίων στα σιτηρά και ότι για το σκοπό αυτό συστήνει τη χρήση ενός από τα πιο κάτω σκευάσματα ζιζανιοκτόνων:

1) Σκευάσματα που περιέχουν το ορμονούχο ζιζανιοκτόνο 2,4-D, όπως:
- Νταμάιν
- Ντενόκ - αμίνης
- Ντικοπίρ
- Ντισόκ - αμίνης
- Πλατυφόν - έξτρα
- Τέντοξ

Τα ζιζανιοκτόνα αυτά να μην ψεκάζονται όταν υπάρχουν κοντά ευαίσθητες φυτείες, όπως λαχανικά, άνθη, πατάτες, θερμοκηπιακές καλλιέργειες κ.ά. και ειδικά όταν φυσά άνεμος ή όταν ο καιρός είναι θερμός και ξηρός.

2) Ζιζανιοκτόνα που δεν έχουν τα μειονεκτήματα του 2,4-D, όπως:

- Γκράνσταρ, Ντέφι για σιτάρι και κριθάρι.

- Σενκόρ, Λεξόν, Μετριφάρ ή Μετρουζίν μόνο για κριθάρι.

- Τσάκαλ, Χούσαρ Οφ για πλατύφυλλα και στενόφυλλα ζιζάνια σε σιτάρι και κριθάρι.

- Μπελκράν για πλατύφυλλα και στενόφυλλα ζιζάνια σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι.

- Ιλοξάν, Γκρασπ για αγριοβρώμη και άλλα στενόφυλλα zιζάνια σε σιτάρι και κριθάρι.

Κατά την εφαρμογή του Χούσαρ Οφ πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ευαίσθητες ποικιλίες. Ιδιαίτερα, η ποικιλία «Κυθρέα» είναι ευαίσθητη και παρουσιάζει φυτοτοξικότητα ανάλογα με το χρόνο εφαρμογής και τη σύσταση του εδάφους. Επίσης, δεν πρέπει να ψεκάζεται σε ξηροθερμικό καιρό.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το Γκράνσταρ είναι πολύ επικίνδυνο για τις πατατοφυτείες, καθότι και ελάχιστα ίχνη του στο ψεκαστικό διάλυμα ή στον ψεκαστήρα, μπορούν να καταστρέψουν ποιοτικά (σχίσιμο κονδύλων) ολόκληρη παραγωγή. Επιπλέον, το Ιλοξάν δεν πρέπει να συνδυάζεται με ορμονούχα ζιζανιοκτόνα.

Τέλος, συμβουλεύονται οι σιτηροκαλλιεργητές ν΄ ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των σκευασμάτων που χρησιμοποιούν για ασφάλεια της υγείας τους, των καλλιεργειών και για προστασία του περιβάλλοντος. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες της ετικέτας αποτελεί ποινικό αδίκημα.


20 Ιανουαρίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ