Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΚΟΑ10: Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των παραγωγών εσπεριδοειδών για την περίοδο 2015-2016, λόγω της παράτασης από τη Ρωσική Κυβέρνηση απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία – Συμπληρωματική Ανακοίνωση - 09/12/2015 12:45:36 μμ


Μέτρο 4: Αποσύρσεις 14.850 τόνων εσπεριδοειδών από την αγορά

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι, μετά από σχετική τροποποίηση της προκήρυξης του πιο πάνω Μέτρου, οι παραγωγοί εσπεριδοειδών των οποίων τα τεμάχια βρίσκονται στις κοινότητες που υπάγονται στην περιοχή περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, είναι δικαιούχοι για εφαρμογή της δράσης 2β «Πρώιμη Συγκομιδή σε Μαντόρες».

Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν την πιο πάνω δράση, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμέτοχης, συμπληρώνοντας κατάλληλα το έντυπο αίτησης συμμετοχής και υποβάλλοντας το στο Περιφερειακό Γεωργικό Γραφείο Πόλης Χρυσοχούς, το αργότερο μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2015.

Οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, θα πρέπει ν υποβάλουν μια (1) ενιαία αίτηση για τα μέλη τους των οποίων τα τεμάχια βρίσκονται στις κοινότητες που υπάγονται στην περιοχή περιφέρειας Πόλης Χρυσοχούς όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Για τους αιτητές, ισχύουν οι υποχρεώσεις και οι έλεγχοι όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Έντυπο του Μέτρου για τη Δράση 2β και θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εφαρμογή της δράσης μέχρι τις 31/12/2015.

Τονίζεται ότι η διαδικασία για τη συμμετοχή στο Μέτρο καταγράφεται στη 2η έκδοση του Εγχειρίδιου Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών στο οποίο περιλαμβάνονται και όλα τα αναγκαία έντυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy και την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κοινότητες στις οποίες οι παραγωγοί εσπεριδοειδών έχουν δικαίωμα εφαρμογής Πρώιμης Συγκομιδής σε Μαντόρες

1ΓΙΟΛΟΥ23ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
2ΜΗΛΙΟΥ24ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ
3ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ25ΓΟΥΔΙ
4ΑΡΓΑΚΑ26ΔΡΟΥΣΙΑ
5ΓΙΑΛΙΑ27ΙΝΙΑ
6ΕΥΡΕΤΟΥ28Κ. ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ
7ΖΑΧΑΡΚΑ29ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ
8ΙΣΤΙΝΤΖΙΟ30ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ
9ΚΙΝΟΥΣΑ31Π. ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ
10ΛΥΣΟΣ32ΠΡΟΔΡΟΜΙ
11ΜΑΚΟΥΝΤΑ33ΣΚΟΥΛΛΙ
12ΜΕΛΑΔΙΑ34ΤΕΡΡΑ
13ΜΕΛΑΝΤΡΑ35ΦΑΣΛΙ
14ΝΕΑ ΔΗΜΜΑΤΑ36ΧΟΛΙ
15ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ37ΧΡΥΣΟΧΟΥ
16ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ38ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΥΛΛΗΡΙΑΣ
17ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ39Κ. ΠΥΡΓΟΣ
18ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ40ΜΑΣΟΥΡΑ
19ΠΩΜΟΣ41ΜΟΣΦΙΛΕΡΗ
20ΣΑΡΑΜΑ42Π. ΠΥΡΓΟΣ
21ΣΤΕΝΗ43ΠΗΓΑΙΝΕΙΑ
22ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενημέρωση Αιτητών ΜΕΤΡΟ 4 ΚΟΑ10.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1102,75Kb)
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ