Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Συστάσεις προς αγελαδοτρόφους / αιγοπροβατοτρόφους για τις αφλατοξίνες - 08/09/2009


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προτρέπει τους αγελαδοτρόφους/αιγοπροβατοτρόφους να παίρνουν τα ακόλουθα μέτρα για την αποφυγή ύπαρξης αφλατοξινών στο γάλα πέραν του επιτρεπτού ορίου με αποτέλεσμα την απώλεια εισοδήματος από την καταστροφή του γάλακτος:

1. Αποφυγή βόσκησης ή χορήγησης στα ζώα υπολειμμάτων καλλιεργειών (λαχανικά, ποστανικά) στα οποία έχουν αναπτυχθεί μύκητες (μούχλα).
2. Αποφυγή χορήγησης στα ζώα σάπιων φρούτων και λαχανικών τα οποία συνήθως προέρχονται από τις χονδρικές αγορές (αδιάθετα προϊόντα) ή από περιβόλια. Παρεμπόδιση ζώων από την κατανάλωση φρούτων τα οποία λόγω υπερωρίμανσης πέφτουν στο έδαφος.
3. Αποφυγή χορήγησης στα ζώα ψωμιών και άλλων ειδών αρτοποιίας που πιθανό να ανέπτυξαν μύκητες (μούχλα).
4. Διατήρηση των ζωοτροφών σε κατάλληλα υποστατικά απαλλαγμένα από υγρασία.
5. Έλεγχο του ποσοστού της υγρασίας των μπαλών σανού κατά το τάισμα. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο σανό τριφυλιού ο οποίος όταν μπαλάρεται στο έδαφος συνήθως είναι βρεγμένος.
6. Παρεμπόδιση των ζώων να βοσκήσουν σε περιοχές όπου υπάρχουν λιμνάζοντα νερά.
7. Αποτροπή βόσκησης των ζώων σε σωρούς σκουπιδιών.
8. Αποφυγή συμπερίληψης σιταροπούλας στα σιτηρέσια των ζώων, υλικό που θεωρείται ψηλού κινδύνου για ανάπτυξη αφλατοξινών.
9. Χορήγηση στα ζώα ισοζυγισμένου σιτηρεσίου ικανοποιητικής ποσότητας έτσι που να παίρνουν όλα τα θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων και των αλάτων.
10. Έλεγχο της τελικής ποιότητας των ενσιρωμάτων πριν τη χορήγηση τους στα ζώα.
Τα προϊόντα ή υποπροϊόντα που αναφέρονται πιο πάνω καλό είναι, πριν χορηγηθούν στα ζώα, να αποξηραίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό.
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ