Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το Προσχέδιο Νόμου που έχει ετοιμαστεί για αναθεώρηση του υφιστάμενου Νόμου «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμο του 2013 μέχρι 2015». Η διαβούλευση άρχισε την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

Με την ψήφιση του Νομοσχεδίου, η ευθύνη εφαρμογής της Νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών μεταφέρεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Στόχος είναι η απλοποίηση και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Νομοθεσίας προς όφελος των παραγωγών, που διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες ή εμπόρους αλλά και των καταναλωτών, που θα προμηθεύονται τα κυπριακά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του κειμένου του Νομοσχεδίου, το αργότερο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση qualityproducts@da.moa.gov.cy ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό 22658157. Το προσχέδιο του Νομοσχεδίου θα βρίσκεται αναρτημένο καθ’ όλην τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da).

Παράλληλα, στις 11 Οκτωβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Έντιμου Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή παρουσίαση του Νομοσχεδίου, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών στις 11:00.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 190917Δήλωση Συμμετοχής (003).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 190917Προγραμμα (003).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 190917ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf


FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου