Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Μονάδα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας


Επικοινωνία με το προσωπικό
ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Λουκή Ακρίτα, 1412 Λευκωσία
Αρ. Φαξ: (00357) 22 748004
Ηλ. Διεύθυνση.: agronomy@da.moa.gov.cy

Προσωπικό Μονάδας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
Ονοματεπώνυμο
Αρ. Τηλεφώνου
Θέση
e-mail
Κλεάνθης Συκάς
22408580
Λειτουργός Γεωργίας Α' - Προϊστάμενος
ksykas@da.moa.gov.cy
Αντώνης Σιήμης
22408558
Λειτουργός Γεωργίας
ashimis@da.moa.gov.cy
No documents found


FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Μητρώο Ψεκαστήρων Αριάδνη

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ COVID

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

BREXIT

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων