Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ - 11/04/2006


Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πληροφορεί τους πατατοκαλλιεργητές ότι με τις θερμοκρασίες και υγρασίες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για εμφάνιση και εξάπλωση του Περονόσπορου, ο οποίος έχει ήδη προσβάλει πατατοφυτείες σε ορισμένες περιοχές. Γι΄αυτό προτρέπονται οι πατατοκαλλιεργητές να εφαρμόσουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης του Περονόσπορου, ως ακολούθως:

Στις φυτείες που βρίσκονται στην ανάπτυξη τους και στις οποίες δεν έχει εμφανιστεί ο Περονόσπορος συστήνεται να χρησιμοποιηθούν τα μείγματα διασυστηματικών και μυκητοκτόνων επαφής προληπτικής δράσης, όπως ο Ριντομίλ ΜΖ, Ριντομίλ Γκολτ ΜΖ, Μικοξίλ, Λαξίμ ΜΖ και Γκαλπέν. Τονίζεται ότι με τα μυκητοκτόνα αυτά πρέπει να γίνουν μόνο 2-3 ψεκασμοί κάθε 10-12 μέρες και μετά να χρησιμοποιηθούν διασυστηματικά άλλης ομάδας, όπως Κιουρζέιτ, Ντούο πλας, Αντιπερόν, Κουρτίν, Εκουέισιον Προ ή Ακρομπάτ ή Πρεβικιούρ ή Ταττού ή Ρόνταξ, Τριπλό, Φόρουμ, Προπλάντ, Πριβέκ, Τριτομύλ, Μέλοντι.

Στις περιπτώσεις όπου έχει εμφανιστεί Περονόσπορος συστήνεται να γίνουν δύο διαδοχικοί ψεκασμοί σε διάστημα 5-7 ημερών με τα διασυστηματικά μυκητοκτόνα τοπικής δράσης, όπως το Κιουρζέιτ, Αντιπερόν ή Κουρτίν, Εκουέσιον Προ ή Ακρομπάτ.

Στις φυτείες που θα εκριζωθούν σύντομα, οι ψεκασμοί να γίνονται με xαλκούχα παρασκευάσματα. Εάν σ΄αυτές υπήρχε προσβολή από τον Περονόσπορο, για να μη μεταδοθεί η μόλυνση στους κονδύλους, 1-2 μέρες μετά τον τελευταίο ψεκασμό με τα παρασκευάσματα αυτά επιβάλλεται να γίνει κόψιμο τoυ φυλλώματος και αμέσως μετά ψέκασμα του χωραφιού με χαλκούχα παρασκευάσματα για να μη μεταδοθεί η μόλυνση στους κονδύλους. Μετά από 1-2 μέρες ακολουθεί η εκρίζωση.

Ειδικά για την Αλτερνάρια, οι παραγωγοί προτρέπονται να ψεκάζουν με τα διθειοκαρβαμιδικά μυκητοκτόνα επαφής που καταπολεμούν την ασθένεια αυτή, όπως Μανκοζέπ, Ακριζέπ, Νταϊθέιν, Μανκοπλάς, Μανζέιτ, Μανζέπ, Νεμισπόρ, Νοβοζίρ, Πενκοζέπ, Τριμανόκ, Ανθρακόλ, Επόν και Πολυράμ DF.

Τονίζεται ότι για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών σημασία έχει και η σωστή εφαρμογή τους. Η πίεση του ψεκαστήρα, το άνοιγμα και η τοποθέτηση των πέκκων, καθώς και η ταχύτητα του τρακτέρ πρέπει να λειτουργούν σωστά ώστε να εξασφαλίζουν πλήρη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας των πατατοφυτειών με μικρά σταγονίδια.

Επίσης, οι γεωργοί κατά τη χρήση των φυτοφαρμάκων πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες της ετικέτας, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταλληλότητα και δοσολογία του φαρμάκου και τον τρόπο εφαρμογής του, λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για προστασία των ιδίων και του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πατατοκαλλιεργητές συμβουλεύονται να απευθύνονται στους κατά τόπους Γεωργικούς Λειτουργούς, καθώς και στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


10 Απριλίου, 2006
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ