Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" - 02/05/2008


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την προκήρυξη του Kαθεστώτος 2.3.7 «Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων». Οι αιτητές μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ από τις 29 Απριλίου 2008 μέχρι τις 15 Μαΐου 2008.

Σας αναφέρουμε ότι οι όροι και τα κριτήρια συμμετοχής, καθώς επίσης και το ύψος ενίσχυσης αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του Μέτρου. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης του Μέτρου για όλη την διάρκεια του ΠΑΑ 2007-2013 ανέρχεται στα € 7.000.000 .


Έντυπα αιτήσεων και ενημερωτικά έντυπα διατίθενται στα
Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ .

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λευκωσίας, Ιφιγενείας 34, Τ.Κ. 2007, Στρόβολος
22 44 65 00
ΛΕΜΕΣΟΥ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λεμεσού, Στυγός 29, Τ.Κ. 3117, Αγία Φύλα
25 81 80 26
ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Λάρνακας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ 1, Τ.Κ. 7550, Κίτι (πρώην κινηματοθέατρο)
24 82 43 20
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Αμμοχώστου, Σωτήρας 17, Τ.Κ. 5286, Παραλίμνι
23 81 19 20
ΠΑΦΟΥ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πάφου, Ανεξαρτησίας 17, Τ.Κ. 8028. Πάφος (δίπλα από Τεχνική Σχολή)
26 82 26 51
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ
Επαρχιακό Γραφείο ΚΟΑΠ Πιτσιλιάς, Λεωφόρος Αγρού 80, Τ.Κ. 4860, Αγρός
25 87 40 48
FACEBOOK

Διεθνές έτος υγείας των φυτών 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Καθεστώς 16.4 Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς