Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Γεωργίας

Ανακοινώσεις


Ο Υπουργός κ. Τίμης Ευθυμίου μελέτησε προβλήματα
της Κτηνοτροφικής Περιοχής Ξυλοτύμπου - 05/07/2005


Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοτύμπου κ. Ανδρέα Σεργίου και με ομάδα αγελαδοτρόφων της Κτηνοτροφικής Περιοχής, κατά την οποία συζητήθηκε αίτημα της κοινότητας για περίφραξη της Κτηνοτροφικής Περιοχής. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο Βουλευτής κ. Ζαχαρίας Ζαχαρίου και ο Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΚΑ κ. Νίκος Κουζούπης.

Η αντιπροσωπεία ζήτησε τη βοήθεια του Υπουργείου ώστε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των καταστροφών που προκαλούνται στις κτηνοτροφικές μονάδες της Κτηνοτροφικής Περιοχής Ξυλοτύμπου από τις κακόβουλες πυρκαγιές. Ειδικότερα, ζήτησε να γίνει περίφραξη της Κτηνοτροφικής Περιοχής, εντάσσοντας το όλο έργο στο Ειδικό Μέτρο 2.5 Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Υπουργός έδωσε οδηγίες στο Τμήμα Γεωργίας να μελετήσει τρόπους μέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει η Κοινότητα Ξυλοτύμπου να περιφράξει την Κτηνοτροφική της Περιοχή και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των πυρκαγιών. Επίσης, να επεκταθεί η ηλεκτροφώτιση σε όλη την Κτηνοτροφική Περιοχή.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4 Ιουλίου, 2005
FACEBOOK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Ηλεκτρονικό εργαλείο οικονομικής διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

Δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση του «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου»

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΩΡΓΩΝ

Πολλαπλή Συμμόρφωση

ΚΑΠ μετά το 2020

Σχέδια πετρελαίου κίνησης

BREXIT

Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου

Βιολογική καταπολέμηση της Ποντίκας

Σχέδιο Μεταθέσεων των Εργοδοτούμενων Αορίστου Χρόνου στο Τμήμα Γεωργίας

Εθνική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος

Πληροφορίες για εισαγωγές Φυτών/Φυτικών προϊόντων στην Κύπρο

Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΚΟΑ: Κοινή Οργάνωση Αγοράς

Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ